Olimpiada de Tehnologia Informaţiei
Etapa judeţeană 2019

Olimpiada de Tehnologia Informaţiei

I. Se organizează în conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a competiţiilor şcolare, aprobată cu O.M.E.C.T.S. nr. 3035/10.01.2012 şi cu prevederile Regulamentului specific privind desfăşurarea Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei aprobat cu Nr.24845 /17.01.2019.

II. Graficul de desfăşurare a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei

Etapa judeţeanăEtapa naţionalăLocul de desfăşurare a
etapei naţionale
13.04.201916-18.05.2019 Arad, jud. Arad

III. Este organizată pe două secţiuni

  • Secţiunea Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor
    pot participa elevii claselor IX - XII indiferent de filieră/ profil/ specializare, concurenţii pot participa doar la nivelul clasei din care fac parte.
  • Secţiunea C #
    pot participa elevii claselor IX - XII indiferent de filieră/ profil/ specializare.

Rezultate
2018 Etapa judeţeană

2017 Etapa judeţeană

2016 Etapa judeţeană

2015 Etapa judeţeană

2014 Etapa judeţeană

2013 Etapa judeţeană

2012 Etapa judeţeană